Hevosen käyttämät askellajit

Hevosen perusaskellajit

Hevonen käyttää kolmea perusaskellajia, jotka ovat käynti, laukka ja ravi. Tämän lisäksi osa hevosroduista omaa joitakin muitakin askellajeja, joista tunnetuimpia ovat töltti ja passi.

Millainen askellaji on käynti?

Nelitahtista hidasta askellajia kutsutaan käynniksi ja tässä askellajissa hevosen liikkuu siten, että ensin liikkuu vasemmanpuoleinen takajalka, tämän jälkeen vasemmanpuoleinen etujalka, minkä jälkeen liikkuu oikeanpuoleinen takajalka ja viimeiseksi oikeanpuoleinen etujalka.

Millainen askellaji on laukka?

gallopKolmitahtista askellajia kutsutaan harjoituslaukaksi ja sen askeljärjestystä johtaa oikeanpuoleinen etujalka jalansiirron tapahtuessa vasemmanpuoleiselta takajalalta oikeanpuoleiselle takajalalle ja vasemmanpuoleiselta etujalalta oikeanpuoleiselle etujalalle.

Kiitolaukkaa kutsutaan myös neliksi, koska se on nelitahtinen askellaji ja samalla hevosen nopein askellaji. Jalansiirto tapahtuu vasemmanpuoleiselta takajalalta oikeanpuoleiselle takajalalle sekä vasemmanpuoleiselta etujalalta oikeanpuoleiselle etujalalle. Lyhyen liitovaiheen aikana hevosen jokainen jalka nousee ilmaan.

Millainen askellaji on ravi?

Ravi on tahdiltaan kaksitahtista ja ravatessaan hevonen pitää vuorotellen vastakkaisten puoltensa jalkojaan maassa. Tämän lisäksi raville on ominaista kestoltaan lyhytaikainen liitovaihe.

Islanninhevosen erikoiset askellajit töltti ja passi

Islanninhevonen on yksi maailman vanhimmista hevosroduista ja erityisen suosittu se on vaellusratsastuskäytössä. Suosioon on monta syytä. Ensinnäkin islanninhevonen on vahva ja karaistunut ratsu. Toiseksi sitä pidetään niinsanotusti maastovarmana ja kolmanneksi islanninhevosen erityiset askellajit, töltti ja passi, ovat ratsastajalle miellyttäviä. Lisäksi islanninhevonen kestää kylmääkin säätä ja ne ovat yleensä luonteeltaan tasaisia sekä helppoja käsitellä. Lajissa esiintyy kuitenkin myös tempperamenttisia yksilöitä, jotka eivät sovi aloittelevien ratsastajien tai lasten ratsuiksi. Eliniänodote on rodulla pitkä eikä 30 vuoden iän saavuttanut islanninhevonen ole mitenkään harvinainen. Kun hevosta hoidetaan hyvin, saattaa se elää jopa huomattavaksi 30 vuoden ikää vanhemmaksi. Kesäihottuma on monen Suomessa elävän islanninhevosen riesana, mikä johtuu siitä, etteivät ne ole Islannissa tottuneet sellaisiin hyönteisiin, joita Suomessa elää.

Passi on islanninhevosilla esiintyvä askellaji, jossa hevosen samalla puolella olevat jalat koskevat yhtaikaa maata. Töltti puolestaan on tahdiltaan nelitahtista ja siitä on olemassa erilaisia tempoja kävelyvauhdista laukan nopeudelle. Erityisesti töltti on ratsastajan kannalta mukava askellaji. Erityisissä Suomenhevosille tarkoitetuissa askellajikilpailuissa islanninhevoset pääsevät kilpailemaan ratsastajiensa kanssa näiden askellajien hallitsemisesta.